Ο Αγιος Νικόλαος φυλάει τους ανθρώπους της θάλασσας.

Επίδειξη διαφανειών