Φωτο από την πίσω όψη του σπιτιού.

Επίδειξη διαφανειών