Ο ήλιος προχωρά και τα χρώματα αλλάζουν.

Επίδειξη διαφανειών